ZnakiDrogowe24.pl
Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie
Jak oznaczyć drogę pożarową? 0
Jak oznaczyć drogę pożarową?

Aktualne przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w Polsce wskazują, że każdy budynek użytku publicznego powinien mieć wydzieloną drogę pożarową. Mówią o tym przepisy zawarte w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej[1]. Oznakowanie takiej drogi leży w obowiązku zarządcy budynku lub drogi. Jak powinno wyglądać poprawne oznaczenie drogi pożarowej? W tym artykule znajdziesz wiele przydatnych informacji.

Przebieg i oznaczenie drogi pożarowej – co mówią przepisy?

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej drogi pożarowe powinny umożliwiać swobodny dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do każdego obiektu budowlanego. Co więcej, aktualne przepisy wskazują nie tylko na sposób oznakowania dróg pożarowych, ale także ich przebieg. Najważniejsze zasady to:

 • droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku lub po obu stronach, jeśli długość obiektu przekracza 60 metrów,
 • krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany o co najmniej 5, ale nie więcej niż 25 metrów,
 • w pobliżu drogi pożarowej nie mogą występować elementy stałego zagospodarowania terenu, np. wysokie drzewa i krzewy.

Jak oznaczyć drogę pożarową, aby poinformować uczestników ruchu o konieczności pozostawienia jezdni wolnej do przejazdu służb porządkowych? Podstawowe oznakowanie dróg pożarowych to Tablica Droga Pożarowa. Wykonana na podkładzie z blachy ocynkowanej jest bezpieczna do zastosowania na terenach zewnętrznych. Można ją zamontować wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność oznakowania drogi pożarowej.

Przy drodze pożarowej warto też umieścić dodatkowe tabliczki informacyjne PCV. Tabliczka „Nie parkować” to dobry sposób, aby dodatkowo poinformować kierujących pojazdami o konieczności pozostawienia jezdni wolnej od samochodów.

Warto też przejrzeć artykuł blogowy, który dotyczy zasad rozmieszczania znaków ewakuacyjnych. Znajdziesz w nim szereg przydatnych informacji, przepisy oraz wymagania prawne odnośnie do poprawnego oznakowania miejsc zbiórki w razie ewakuacji.

Odległość drogi pożarowej od budynku i inne przepisy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych reguluje wszelkie kwestie dotyczące tego, jak oznaczyć drogę pożarową oraz jakie są techniczne wymogi dla takich elementów infrastruktury drogowej. Całość rozporządzenia opisuje dokładne przepisy dotyczące:

 • rodzajów budynków, dla których obowiązkowo trzeba doprowadzić drogi pożarowe,
 • przebiegu dróg pożarowych wzdłuż budynków,
 • parametrów technicznych wykonania nawierzchni drogi pożarowej,
 • wysokości, szerokości i długości dróg pożarowych.

Odległość drogi pożarowej od budynku powinna być nie mniejsza niż 5 metrów, ale także nie większa niż 25 metrów. Ostateczna odległość jest uzależniona od rodzaju budynku oraz klasyfikacji prawnej drogi pożarowej.

Zgodnie z przepisami nawierzchnia drogi pożarowej powinna być dobrze utwardzona, o odpowiedniej nośności, która umożliwia bezpiecznie poruszanie się pojazdów służb ratunkowych. Jeśli chodzi o wymiary dróg przeciwpożarowych, zgodnie z rozporządzeniem:

 • minimalna szerokość drogi pożarowej to 4 metry,
 • promień zewnętrznego łuku to minimum 11 metrów,
 • długość drogi pożarowej, gdzie wjazd jest możliwy wyłącznie przez cofanie pojazdu to maksymalnie 15 metrów.

Dodatkowo drogi pożarowe przebiegające pod wiaduktami i obudowanymi wjazdami powinny mieć wysokość przejazdu minimum:

 • 3,2 metra dla budownictwa jednorodzinnego,
 • 4,5 metra dla estakad i wiaduktów.

Jeśli chodzi o szerokość takich dróg: dla jednorodzinnego budownictwa wynosi 3,6 metra, natomiast dla innych terenów 4,5 metra.

Oznaczenie drogi pożarowej – jak zrobić to zgodnie z przepisami?

Poprawne oznakowanie drogi pożarowej powinno odbywać się w taki sposób, aby znaki wytyczały przebieg drogi przeciwpożarowej. Znaki, które stosuje się do znakowania dróg pożarowych, powinny spełniać normy PN-92/N-01256/01 oraz wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania[2].

Oznakowanie drogi pożarowej jest dość proste. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu prostokątną tabliczkę z czytelnym piktogramem i napisem „Droga pożarowa”. Dokładne informacje, jak powinien być ustawiony znak drogowy, można znaleźć w podlinkowanym wpisie na naszym blogu.

Kto odpowiada za oznaczenie drogi pożarowej?

W Polsce za przygotowanie oraz oznakowanie dróg pożarowych odpowiada przede wszystkim zarządca lub właściciel danego terenu. Utrzymanie tego typu dróg w odpowiednim stanie jest kluczowe, aby zapewnić służbom ratunkowym bezpieczny i szybki dojazd do budynku w razie jakiegokolwiek kryzysu, np. pożaru.

Drogę pożarową należy oznakować po prawej stronie jezdni na wysokości co najmniej 2 metrów. Znak powinien być odpowiedniej odblaskowości oraz nieprzysłonięty żadnymi drzewami lub roślinnością.

Warto dodać, że oznaczenie drogi pożarowej wyłącznie tabliczką PCV, która według przepisów nie jest znakiem drogowym, nie daje podstaw do podjęcia interwencji przez służby porządkowe, np. w stosunku do kierujących parkujących swoje pojazdy na takiej drodze.

Zarządca odpowiedzialny za utrzymanie drogi pożarowej powinien wykorzystać dodatkowe oznakowanie w postaci dwóch znaków:

 • Znak B-35 – ten dotyczy zakazu postoju pojazdów. Dzięki temu w razie pozostawienia samochodu na drodze pożarowej za tym znakiem, służby porządkowe mogą podjąć pewne działania, które będą zgodne z prawem, np. w celu usunięcia auta z jezdni.
 • Znak B-36 – znak zakazuje zatrzymywania się, co oznacza, że kierujący w trakcie przejazdu przez drogę pożarową nie powinni się zatrzymywać (nawet na krótkotrwały postój).

Skuteczność oznakowania drogi pożarowej podnosi też znak T-24 połączona z powyższymi znakami. Oznakowanie tego typu wskazuje, że pojazd pozostawiony na drodze pożarowej może zostać odholowany na koszt właściciela.

Jeśli chodzi o warunki techniczne w trakcie ustawiania znaków drogowych na drodze pożarowej, warto sprawdzić zapiski Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach[3].

Jak oznaczyć drogę pożarową? Podsumowanie

Prawidłowe oznakowanie drogi pożarowej jest dość proste. Wystarczy zapoznać się z aktualnymi przepisami ruchu drogowego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Warto dodać, że przepisy przeciwpożarowe nie regulują dokładnie rozmieszczenia szlabanów i słupków przestawnych.

Zarządca powinien wiedzieć, jak oznaczyć drogę pożarową dla służb porządkowych oraz innych uczestników ruchu drogowego. Podmioty odpowiedzialne za drogi pożarowe mogą stosować się do kilku dobrych praktyk poprzez stosowanie:

 • słupków elastycznych,
 • widocznych oznaczeń adresu budynku,
 • oznakowania wjazdu i wyjazdu z drogi pożarowej,
 • oznakowania dostępu do hydrantów wodnych.

Dobrze zorganizowane oznakowanie dróg pożarowych przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców danego terenu. Im lepiej przygotowana jezdnia i poprawnie wykonane oznakowanie, tym większa szansa, że służby porządkowe dotrą na miejsce w krótszym czasie.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091241030

[3] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032202181

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium