Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie
Blog
wstecz

Jak oznaczyć garaż podziemny wielopoziomowy?

0
Jak oznaczyć garaż podziemny wielopoziomowy?

Poprawne oznakowanie garażu wielopoziomowego to obowiązek inwestora lub zarządcy budynku. Takie obiekty architektoniczne podlegają pod przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To podstawowy dokument określający m.in. usytuowanie stanowisk postojowych na każdym z poziomów.

Wymiary stanowisk postojowych na parkingu wielopoziomowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 roku wskazuje na wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i innych pojazdów[1]. Na parkingach wielopoziomowych stanowiska postojowe dla aut muszą mieć wymiary co najmniej:

 • dla samochodów osobowych: szerokość 2,5 m, długość 5 m. W przypadku garażu podziemnego lub nadziemnego odległość miejsca postojowego od ścian lub słupów musi wynosić minimum 0,5 m.
 • dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne: szerokość 3,6 m, długość 5 m. Niezwykle istotne w tym wypadku jest zapewnienie obszaru do swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim.
 • dla samochodów ciężarowych: szerokość 3,5 m, długość 8 m.
 • dla autobusów: szerokość 4 m, długość 10 m.

Wymiary miejsca parkingowego w garażu podziemnym lub na zewnątrz budynku muszą być zawsze uwzględnione na planie zagospodarowania przestrzennego — wymagają tego przepisy.

Warto też dodać, że w garażach wielopoziomowych konieczne jest zapewnienie dojść w postaci schodów. Zgodnie z rozporządzeniem dopuszcza się także stosowanie pochylni przeznaczonych do ruchu samochodów, o ile nachylenie nie przekracza 10%. Potrzebna jest także powierzchnia do bezpiecznego wydzielenia terenu dla ruchu pieszego o szerokości co najmniej 0,75 m.

Oznakowanie garaży podziemnych – przepisy

Oznakowanie miejsc postojowych oraz wyjść ewakuacyjnych w garażach podziemnych wielopoziomowych to obowiązek każdego zarządcy lub właściciela budynku.

Oznakowanie poziome na parkingach i w garażach ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Umożliwia sprawne przemieszczanie się pojazdów i osób, organizuje ruch i minimalizuje ryzyko kolizji. Dodatkowo, pozwala efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Oznakowanie poziomie musi być uzupełnione tabliczkami pionowymi, lustrami, progami zwalniającymi i ochraniaczami narożników. W ramach znakowania terenu wielopoziomowego parkingu konieczne jest wykorzystanie kilku oznaczeń:

 • Znak D-18b – "parking zadaszony" oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Opcjonalnie można wykorzystać ten znak ze znakiem T-29, czyli tabliczce informującej o miejscu przeznaczonym dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Znak D-19 – dotyczy oznakowania postoju taksówek, które mogą zatrzymywać się w wyznaczonych strefach na terenie wielopoziomowego parkingu.
 • Znak D-21a „Policja” – na terenie parkingu wielopoziomowego powinno być wyznaczone miejsce postoju dla służb porządkowych. Zarządca parkingu lub obiektu handlowego z parkingiem wielopoziomowym powinien umieścić miejsca w łatwo dostępnym miejscu z dobrym dojazdem.
 • Oznakowanie garaży obejmuje także znaki wskazujące na przeznaczenie konkretnych miejsc postojowych lub rozgraniczające miejsca dla gości i pracowników. Za jego pomocą wyznacza się martwe pola czy strefy wyłączone z ruchu. Do stref specjalnych, wymagających oznakowania zaliczamy także strefy dla rodzin, matek z dziećmi czy stacje ładowania aut elektrycznych. Oznakowanie garaży to również numeracja miejsc postojowych czy wskazywanie stanowisk dla niepełnosprawnych. Znaki poziome w garażach wielopoziomowych pełnią też funkcję ostrzegawczą, wyróżniając niebezpieczne elementy w postaci chociażby słupków czy odbojów. Przykładowo, filary powinny być oznaczone poziomymi lub skośnymi pasami. Żółto-czarne pasy umieszcza się także na progach, krawędziach czy przyniżeniach.
 • Malowanie pasów parkingowych – to kolejny istotny element oznakowania miejsc postojowych w garażach wielopoziomowych. W tym celu wykorzystuje się strzałki, znaki informacyjne oraz symbole poziome.

Wszystkie miejsca na parkingach wielopoziomowych powinny być odpowiednio oznakowane. Dokładne przepisy odnoszące się do warunków rozmieszczenia oznaczeń drogowych i parkingowych można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach[2].

Jak oznaczyć garaż podziemny wielopoziomowy?

Wiedza, jak oznaczyć garaż podziemny wielopoziomowy jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie obiektu. Dodatkowe oznaczenia to m.in. znaki informacyjne (D), które mogą informować o pierwszeństwie ruchu na danym odcinku jezdni parkingu wielopoziomowego.  Na terenie wielopoziomowych parkingów stosuje się także:

 • znak drogowy P-20 „Koperta” – używany do wyznaczania stanowisk postojowych zastrzeżonych dla konkretnych typów pojazdów.

W przypadku garaży wielopoziomowych można też wykorzystać znaki zakazu wjazdu pojazdów zasilanych gazem LPG. Takiego zakazu nie określają przepisy ruchu drogowego, a jedynie BHP w budynkach. Nie ma jednak odgórnego zakazu odnośnie do parkowania aut z LPG w garażach podziemnych wielopoziomowych. Ustawienie takiego znaku leży w kwestii zarządcy budynku lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na parkingu.

Teren garażu wielopoziomowego to budynek, który podlega pod konkretnego właściciela lub zarządcę. A więc kto może postawić znak drogowy w takim miejscu? Przede wszystkim osoby, podmioty lub zewnętrzne firmy, które zajmują się oznakowaniem przestrzeni publicznej, a w tym miejsc postojowych, wyjść ewakuacyjnych i newralgicznych punktów na terenie garaży wielopoziomowych.

Jesteś odpowiedzialny za oznakowanie garażu wielopoziomowego podziemnego? Możesz zamówić znaki drogowe online. To dobry sposób, aby zaopatrzyć się w niezbędne oznakowanie miejsc postojowych i pasów ruchu wyznaczonych do poruszania się po parkingu w określonych kierunkach.

Oznakowanie garaży wielopoziomowych a warunki techniczne

W trakcie znakowania miejsc postojowych oraz pasów ruchu w garażu wielopoziomowym warto wcześniej sprawdzić dostępne rozmiary znaków drogowych. Podziemne garaże powinny być oznakowane tak, aby umieszczone znaki drogowe nie utrudniały ruchu i jednocześnie były widoczne dla każdego kierującego pojazdami.

Wielopoziomowe garaże podziemne muszą też spełniać określone warunki techniczne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Dojazd do stanowiska w garażu podziemnym jednoprzestrzennym powinien mieć wymiary od 3 do 5,7 m szerokości. To zapewni bezpieczny wjazd i wyjazd pojazdów na miejsca parkingowe.
 • Odległość samochodu od słupa lub ściany powinna być nie mniejsza niż 0,5 m, natomiast dla samochodów osób niepełnosprawnych – nie mniej niż 1,2 m z jednej strony.
 • Garaże podziemne wielopoziomowe na więcej niż 25 samochodów powinny być wyposażone w pochylnię o szerokości co najmniej 5,5 m z ruchem dwukierunkowym.

Podsumowując: oznakowanie garażu wielopoziomowego to dość skomplikowana kwestia, podobnie jak zapewnienie odpowiednich warunków technicznych budynku i rozmiaru miejsc postojowych. Osoby, które są odpowiedzialne za organizację ruchu na parkingach wielopoziomowych, mogą skorzystać z usług zewnętrznych firm, a także zamówić znaki drogowe i tabliczki do oznakowania pasów jezdni w sklepie internetowym. To gwarancja, że zamówione znaki będą zgodne z aktualnymi przepisami i odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdf

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002311/O/D20192311-c1.pdf

Napisz komentarz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium