ZnakiDrogowe24.pl
Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie
Jak powinien być ustawiony znak drogowy? 0
Jak powinien być ustawiony znak drogowy?

Sposób umieszczenia oznakowania na konkretnej drodze jest uzależniony od kilku podstawowych czynników określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. Każdy zarządca drogi, jak i firma zajmująca się montażem znaków drogowych powinna wiedzieć, w jak powinien być ustawiony znak drogowy, aby pełnił swoją funkcję i był w pełni legalnym oznaczeniem drogowym.

Ustawienie znaków drogowych – regulacje

W odniesieniu do tego, jak powinien być ustawiony znak drogowy, warto wiedzieć, że szczegółowe regulacje znajdują się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Mowa tu głównie o tym, jaką specyfikację techniczną powinny mieć konkretne znaki drogowe, a także jakie odległości podczas montażu powinny zostać zachowane na konkretnych typach dróg.

Powyższe przepisy odnoszą się do oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, a także do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokument rozporządzenia ma aż 444 strony, które dokładnie opisują, krok po kroku, jaką specyfikację techniczną powinny spełniać produkowane znaki drogowe, a także wyjaśniają ogólne zasady montażowe na drogach miejskich, a nawet na autostradach i drogach ekspresowych.

Jak ustawiać znaki drogowe zgodnie z rozporządzeniem? Zasady ogólne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury to dokument, na mocy którego można legalnie umieszczać znaki na drogach. Ogólne zasady odnoszące się do montażu znaków na drogach mówią jasno, że takie elementy infrastruktury miejskiej umieszcza się:

 • po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią, kiedy oznakowanie dotyczy wszystkich osób poruszających się po dowolnym pasie ruchu,
 • nad poszczególnymi pasami jezdni, kiedy dotyczą tylko osób jadących konkretnym pasem,
 • po lewej stronie jezdni – jako powtórzenie znaków znajdujących się po prawej stronie z wyjątkiem znaków ostrzegawczych (A) oraz znaków zakazu (B)[1],
 • na jezdni – tylko wtedy, kiedy droga jest zamknięta lub ruch został ograniczony,
 • na wysepkach w obrębie skrzyżowań, o ile znak nakazu (C) wskazuje na obowiązek jazdy w określonym kierunku.

Warto zaznaczyć, że znaki znajdujące się po lewej stronie jezdni będące powtórzeniem oznakowania drogi po prawej stronie muszą znajdować się  tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba że lokalne warunki uniemożliwiają takie rozmieszczenie oznakowania pionowego.

Według rozporządzenia wszelkie znaki powinny być umocowane na konstrukcjach i wspornikach, np. słupkach, ramach albo wysięgnikach, które zapewnią stabilność ustawienia znaku. Dopuszczalne jest także wykorzystanie do zamocowania oznakowania słupów linii telekomunikacyjnych oraz energetycznych, a także masztów sygnalizatorów świetlnych. Co więcej, słupy wsporne konstrukcji powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Standardowe warunki odnoszące się do odległości rozmieszczenia znaków drogowych mówią jasno o odległościach co najmniej:

 • 50 metrów na drogach o dopuszczalnych prędkościach powyżej 90 km/h,
 • 20 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
 • 10 metrów na pozostałych drogach.

Według regulacji wynikających z rozporządzenia odchylenie znaków od poziomu jezdni nie powinno być większe niż 5 stopni, natomiast tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Na poniższym schemacie można sprawdzić możliwe konfiguracje połączenia konkretnych pionowych znaków drogowych.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2003220218102.pdf, str. 19.

Jak powinien być ustawiony znak drogowy – odległości od jezdni i wysokości znaków

Kwestie odległości znaków od jezdni są również regulowane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. Zgodnie z aktualnymi wymogami technicznymi znaki drogowe należy umieszczać tak, aby odległość oznakowania od krawędzi korony drogi nie była mniejsza niż 0,5 metra. Są też pewne odstępstwa od reguły, które pozwalają na inny sposób umieszczenia znaku drogowego, a mianowicie:

 

 • drogi z poboczami gruntowymi – znak na poboczu może znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra od krawędzi jezdni,
 • drogi z poboczami o nawierzchni twardej z pasem awaryjnego postoju – znak może być umieszczony w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra od krawędzi pobocza bitumicznego.

 

Co więcej, dla szerokich nasypów znaki drogowe można umieszczać w koronie drogi, ale w odległości nie większej niż 5 metrów od krawędzi jezdni. Znaki na ulicach powinny być umieszczane w odległości od 0,5 do 2 metrów od krawędzi jezdni, natomiast w pasie dzielącym jezdnie dróg dwujezdniowych w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra od zewnętrznej krawędzi opaski. Dokładny sposób umiejscowienia znaków w formie graficznej przedstawia poniższy obrazek.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2003220218102.pdf, rys. 1.5.6 Odległość znaków od krawędzi jezdni, str. 21.

 

Analizując wysokość umiejscowienia znaków drogowych, warto podzielić znaki na konkretne kategorie, a także obszary – zabudowany i niezabudowany. Dla znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych, uzupełniających oraz dodatkowych przed przejazdami kolejowymi wyróżniamy następujące wysokości:

 

 • poza obszarem zabudowanym – wysokość min. 2 metry od powierzchni jezdni lub 1,5 metra w miejscach, gdzie nie ma ruchu pieszego, a oznakowanie dotyczy jednej konstrukcji wsporczej,
 • w obszarze zabudowanym – minimum 2 metry lub 2,2 metra dla znaków umieszczonych na chodnikach.

 

Jeśli chodzi o znaki umieszczone nad jezdnią, warto zaznaczyć, że zarówno w obszarze zabudowanym, jak i niezabudowanym minimalna wysokość zamontowania oznakowania to 5 metrów nad powierzchnią jezdni. Znaki i tablice z oznaczeniami E powinny być umieszczone na wysokości od min. 2 do 2,5 metra w obszarze zabudowanym z zastrzeżeniem, że na chodnikach minimalna wysokość to 2,2 metra. Wyjątkiem są tablice pozadrogowskazowe E-1, drogowskazy tablicowe E-2 oraz tablice szlaków drogowych E-14, które muszą być umieszczone minimum 1 metr nad jezdnią.

Jak ustawić znaki drogowe? Podsumowanie

Wiedząc już, jak ustawiać znaki drogowe i w jakich odległościach, można sprawnie zarządzać sposobem rozmieszczenia oznakowania na konkretnych typach dróg w kraju. Warto też dodać, że regulacje wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczą nie tylko montażu znaków drogowych, lecz także ich parametrów technicznych odnoszących się do rozmiaru, grubości, materiału wykonania, a nawet odblaskowości czy kolorystyki. Warto więc zapoznać się dokładnie z tym dokumentem, szczególnie w przypadku odpowiedzialności za poprawne oznakowanie dróg – zarówno gminnych, jak i autostrad czy dróg szybkiego ruchu.

 

Zapoznaj się z ofertą ZnakiDrogowe24.pl:

[product id="1753, 1763, 1251, 2133"]

 

[1] https://dziennikustaw.gov.pl/D2003220218102.pdf, str. 19.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium