Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie
Blog
wstecz

Jak zamontować znak drogowy?

0
Jak zamontować znak drogowy?

W Polsce obowiązują konkretne przepisy odnoszące się nie tylko do tego, jakie parametry techniczne powinny spełniać znaki drogowe, lecz także sposobu ich montażu na drogach publicznych oraz prywatnych. Przed umieszczeniem znaku drogowego wzdłuż jezdni warto sprawdzić szczegółowe warunki legalnego postawienia. Montaż znaku powinien odbywać się także z użyciem odpowiednich elementów konstrukcyjnych, a oznakowanie powinno mieć konkretne parametry techniczne.

Montaż znaków drogowych

Wzory oznakowania, parametry, wielkość oraz wiele innych kwestii są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach[1].

Szczegółowe warunki odnoszące się do tego, jak zamontować znak drogowy, znajdują się też w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 roku[2]. Sam montaż znaku drogowego jest możliwy przez zarządcę drogi, który w Polsce ustalany jest zgodnie z typem drogi zastosowanej w konkretnym miejscu. Jeśli jednak chodzi o aktualne przepisy, warto wiedzieć, że montaż znaków drogowych możliwy jest tylko wtedy, kiedy te spełniają określone parametry techniczne. Z tego względu warto kupić oznakowanie drogowe tylko w sprawdzonym sklepie internetowym. Podstawowe aspekty, które dotyczą poprawności wykonanego oznakowania, to:

 • wielkość znaków,
 • odblaskowość,
 • liternictwo i zastosowane napisy,
 • kształt,

 

Polskie przepisy dotyczące montażu znaków drogowych

Zarządca drogi powinien wiedzieć, jak zamontować znak drogowy. Oczywiście taka wiedza przydaje się także osobom, które chcą umieścić znaki na swojej prywatnej posesji zgodnie z prawem oraz ogólnie obowiązującymi przepisami w kraju.

Oto kilka podstawowych zasad, które określają poprawny montaż znaku drogowego:

 • oznakowanie powinno być zamocowane na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z trwałych materiałów,
 • nie można umieścić znaku drogowego na betonowej konstrukcji, która wystaje powyżej poziomu gruntu więcej niż 0,15 m,
 • wszelkie konstrukcje wsporcze powinny mieć certyfikaty zgodności z Polską Normą dot. bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych,
 • montaż znaków drogowych jest możliwy na słupach linii telekomunikacyjnych, latarniach, słupach trakcyjnych oraz masztach sygnalizatorów świetlnych.

Montaż znaku drogowego, a dokładniej sposób jego rozmieszczenia wzdłuż drogi, zależy też od tego, do jakiej kategorii dróg zaliczamy konkretną przestrzeń drogową. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury jasno wskazuje, że znaki ostrzegawcze (A), znaki zakazu (B), znaki nakazu oraz informacyjne powinny być rozmieszczane w następujący sposób:

 • co najmniej 50 metrów od siebie na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 90 km/h,
 • co najmniej 20 metrów od siebie na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 60 km/h,
 • co najmniej 10 metrów od siebie na innych drogach.

Zawsze wtedy, kiedy pojawia się konieczność umiejscowienia więcej niż jednego znaku w danym miejscu, można wykorzystać maszty w układzie pionowym lub poziomym, które pozwolą na bezpieczne i widoczne umiejscowienie oznakowania na drodze. Jeśli chodzi o montaż znaków drogowych w Polsce, warto też uwzględnić szczegółowe warunki dotyczące odchylania tarcz w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni.

Według aktualnych przepisów odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5 stopni w kierunku jezdni. Przykładowo: Znaki Drogowe A-7 - Ustąp pierwszeństwa mogą być umieszczane na słupku jako jeden znak ostrzegawczy lub wraz ze znakami nakazu, lub informacyjnymi, np. znak D-2 – koniec drogi z pierwszeństwem.

Przeczytaj także: Po której stronie stawiać znaki drogowe?

 

Jak zamontować znak drogowy? Praktyczne informacje dla zarządców

Montaż znaku drogowego powinien odbywać się przede wszystkim zgodnie z regulacjami prawnymi obwiązującymi w Polsce, ale także z użyciem specjalistycznych uchwytów mocujących, masztów oraz słupów. Do poprawnego montażu znaków drogowych warto wykorzystać ocynkowane elementy konstrukcyjne, które są odporne na zniszczenia w wyniku oddziaływania zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Przed rozpoczęciem prac polegających na montażu znaku drogowego warto uwzględnić też kwestie odległości znaków od jezdni, a także wysokość ich umieszczenia. Odległość znaku od krawędzi korony drogi nie powinna być mniejsza niż 0,5 metra. Jeżeli ukształtowanie terenu nie pozwala na umieszczenie znaku poza koroną drogi, należy stosować się do następujących przepisów:

 • dla dróg z poboczami gruntowymi znak może zostać umieszczony w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra od krawędzi jezdni,
 • dla dróg z poboczami o nawierzchniach twardych, montaż znaków drogowych musi odbyć się w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra od krawędzi pobocza bitumicznego.

Nieco inne przepisy odnoszą się do umiejscowienia znaków drogowych na ścieżkach rowerowych. Te należy montować w odległości nie mniejszej iż 0,5 metra od krawędzi drogi, a także w wysokości nie mniejszej niż 2,5 metra.

 

Sprawdź polecane przez nas produkty montażowe:

[product id="1610, 1611, 1603, 6289"]

Czy każdy może zamontować znak drogowy?

Montaż znaków drogowych na drogach użytku publicznego może odbywać się tylko przez odpowiednie instytucje uprawione do oznakowania jezdni. Najczęściej są to zarządcy dróg, którzy podczas znakowania muszą stosować się do wszystkich przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach.

Podsumowując: legalny i poprawny montaż znaku drogowego wymaga kompleksowego zaznajomienia się z przepisami obowiązującymi w Polsce. Warto mieć też na uwadze fakt, że dobrze umiejscowione oznakowanie to podstawa dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a także lepsza czytelność znaków, co jest szczególnie ważne przy większych prędkościach na drodze, np. na autostradach.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20032202181

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002311/O/D20192311-c1.pdf

Napisz komentarz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium