ZnakiDrogowe24.pl
Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie

Jak sprawdzić, czy znak drogowy jest postawiony legalnie?

0
Jak sprawdzić, czy znak drogowy jest postawiony legalnie?

Zarówno w Polsce, jak i w innych państwach zdarza się, że znaki drogowe są umieszczone nielegalnie lub w nieodpowiedni sposób. Wynika to głównie ze względu na brak znajomości aktualnych przepisów związanych oznakowaniem dróg przez zarządców. Co ciekawe, w Polsce nieprawidłowe oznakowanie to nawet do kilkunastu procent znaków na drogach – zarówno tych prywatnych, jak i publicznych. Podróżując samochodem lub jakimkolwiek innym pojazdem, warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy znak drogowy jest postawiony legalnie oraz gdzie zgłosić ewentualne nieprawidłowości.

Regulacje dotyczące stawiania znaków drogowych

Dokładne regulacje odnoszące się do tego, czy znak drogowy stoi legalnie, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach[1]. Każdy kierowca poruszający się po drogach powinien zwracać uwagę na ich oznakowanie –  jeżeli pojawią się podejrzenia co do tego, czy znak drogowy jest postawiony legalnie lub poprawnie, warto to skontrolować z Rozporządzeniem.

Jak sprawdzić, czy znak drogowy stoi legalnie? Wystarczy przeanalizować dokładnie parametry techniczne znaków drogowych, które można stosować na drogach publicznych oraz prywatnych, a także sposób ich montażu oraz umiejscowienia. Zgodnie z aktualnymi przepisami, legalnie postawiony znak drogowy powinien:

 • znajdować się minimum 0,5-2 m od krawędzi jezdni,
 • minimalna wysokość powinna wynosić 2 metry od poziomu drogi.

Warto też dodać, że przepisy określają nawet gęstość rozmieszczenia znaków. Dla przykładu: na jezdniach z dopuszczalną prędkością powyżej 90 km/h, można stosować znaki drogowe nie częściej niż co 50 metrów. Te przepisy mogą mieć zastosowanie do różnych znaków, jak np. Znak B-33 - I Generacja 600mm - (M) Mały.

 

Czy znak drogowy stoi legalnie? Na co warto zwrócić uwagę?

Kwestie legalnego postawienia znaków drogowych powinny być respektowane przez zarządców dróg – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Warto jednak zaznaczyć, że najważniejsza kwestia decydująca o legalności postawionego oznakowania oraz poprawności jego wykonania pod kątem parametrów technicznych jest certyfikat CE dla wyrobów budowlanych – a takim produktem jest znak drogowy wbudowany na stałe w infrastrukturę drogową.

Znak powinien mieć odpowiednią naklejkę świadczącą o posiadanym certyfikacie – ta zawiera informacje określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG – producent, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, zamierzone zastosowanie, nr Deklaracji, Nr normy.

Kolejnym dokumentem, który określa legalność postawionego znaku drogowego, jest Załącznik Dziennika Ustaw do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r., szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. W tym przypadku jasno określa się kwestie dotyczące:

 • rozmiaru oznakowania,
 • zastosowanej folii odblaskowej,
 • daty produkcji,
 • grubości blachy,
 • symboliki znaku i liternictwa.

 

Sprawdź: Jak usunąć znak drogowy?

Czy znak drogowy jest postawiony legalnie? Najważniejsze informacje

W Polsce najczęściej można spotkać się z nieprawidłowym rozmieszczeniem znaków drogowych względem siebie. Ten proceder jest wręcz nagminny i dla wielu kierowców staje się prawdziwym utrapieniem. Błędnie rozmieszczone oznakowanie na drogach powoduje zmniejszenie jego czytelności, a więc może też prowadzić do występowania niebezpiecznych sytuacji na drodze. Podstawowe przepisy wynikające z Rozporządzenia mówią wprost o odległościach, w jakich mogą być rozmieszczone znaki drogowe na jezdni, a mianowicie:

 • w odległościach co najmniej 50 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
 • w odległościach co najmniej 20 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
 • 10 metrów na innych drogach.

Warto też wiedzieć, że w sytuacji, gdzie konieczne jest umieszczenie kilku znaków w jednym miejscu, powinno stosować się je na jednym słupku lub wysięgniku w układzie poziomym i pionowym. Dotyczy to zarówno znaków ostrzegawczych (A), jak i znaków zakazu, nakazu, informacyjnych, uzupełniających i wszystkich innych.

 

Kiedy i jak można złożyć wniosek o zmianę oznakowania?

Aby ocenić, czy znak drogowy jest postawiony legalnie, warto też zwrócić uwagę na sposób jego montażu. Mocowanie oznakowania drogowego na słupach betonowych jest nieprawidłową praktyką, gdyż Rozporządzenie jasno wskazuje, że legalnie umiejscowiony znak może być zamocowany na konstrukcjach wsporczych:

 • ramach i słupkach,
 • wysięgnikach,
 • słupach linii telekomunikacyjnych,
 • latarniach,
 • ścianach budynków.

Każdy, kto chce zgłosić wniosek o zmianę nieprawidłowego oznakowania, może to zrobić, wysyłając go do określonego zarządcy drogi, np. wójta lub burmistrza dla dróg gminnych, zarządu powiatowego dla dróg powiatowych, a także Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych. Sam wzór wniosku można pobrać z internetu, a następnie wysłać go pocztą lub korespondencją e-mail na adres do konkretnego zarządcy drogi.

Przeczytaj: Jak zgłosić uszkodzony znak drogowy? 

 

Legalizacja oznakowania

W razie potrzeby wniosek o ustawienie znaku drogowego z konkretnym miejscu można złożyć na piśmie do odpowiedniego urzędu, czyli do:

 • starosty – w przypadku dróg gminnych i powiatowych,
 • marszałka wojewódzkiego – dla dróg wojewódzkich,
 • generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad – w przypadku dróg ekspresowych i autostrad.

Oczywiście o ustawienie nowego oznakowania na drogach powiatowych można też zwrócić się do prezydenta miasta. Kwestia legalności oznakowania dotyczy przede wszystkim tego, aby wybrany znak spełniał parametry techniczne wynikające z przepisów, a także był umieszczony zgodnie z głównymi założeniami poprawnego oznakowania dróg.

 

Polecane produkty z naszego sklepu:

[product id="3391, 1935, 3681, 1603"]

Kiedy oznakowaniem nie zajmuje się zarządca drogi?

Wyróżniamy kilka sytuacji, w jakich zarządca drogi nie jest odpowiedzialny za wykonanie poprawnego oznakowania zgodnie z aktualnymi przepisami. Kwestie remontu, wymiany oraz ustawienia oznakowania drogowego nie leżą po stronie zarządcy w odniesieniu do takich znaków, jak:

 • znaki informacyjne (D), które oznaczają obiekty o charakterze usługowym, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, a sam znak umieszczany jest na wniosek przedsiębiorcy działającego w danym miejscu,
 • urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz znaków związanych z wykonywaniem robót drogowych,
 • znaków oznaczających szklaki turystyczne – tym zajmują się organizacje turystyczne,
 • oznakowanie dla tramwajów – zadania związane z oznakowaniem tego typu wykonują jednostki realizujące przewozy tramwajowe.

Podsumowując: praktycznie każdy może łatwo sprawdzić, czy znak drogowy stoi legalnie i ewentualnie zgłosić nieprawidłowości do konkretnego urzędu zajmującego się utrzymaniem dróg. Poprawność oznakowania na drodze wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, dlatego warto dbać o to, aby poprawnie montować znaki drogowe oraz wybierać tylko te ze sprawdzonego sklepu, mające stosowne certyfikaty zgodności z przepisami.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032202181/O/D20032181.pdf

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium