Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie
Blog
wstecz

Zasady oznakowania drogi leśnej

0
Zasady oznakowania drogi leśnej

Kto odpowiada za oznakowanie drogi leśnej?

Dokładne regulacje dotyczące tego, kto odpowiada za organizację ruchu w przestrzeniach leśnych oraz oznakowanie dróg znajdziemy w Zarządzeniu Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

W Polsce podmioty odpowiedzialne za oznakowanie i zarządzanie drogami leśnymi to:

 • Organ administracji rządowej odpowiedzialny za zarządzanie lasami państwowymi, na przykład Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Polsce, w przypadku lasów państwowych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego, jeśli droga leśna znajduje się na terenie gminy lub powiatu i jest przez nie zarządzana.
 • Inne podmioty zarządzające lasami, takie jak prywatni właściciele lasów lub stowarzyszenia, w przypadku dróg leśnych znajdujących się na terenach prywatnych lub zarządzanych przez te podmioty.

W kwestii odpowiedzialności za oznakowanie dróg leśnych i nie tylko warto też przeczytać nasz inny wpis blogowy na temat tego, jak określić zarządcę drogi.

Pamiętajmy też o tym, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach[1] ruch pojazdem, jazda konno oraz postój pojazdów w lesie jest ściśle regulowany przez konkretne jednostki organizacyjne m.in. Lasów Państwowych lub przez prywatnych właścicieli terenów zielonych.

Przyjrzyjmy się kilku podstawowym zasadom legalnego poruszania się po drogach leśnych:

 • jazda konna jest dozwolona wyłącznie trasami wyznaczonymi przez nadleśniczego,
 • ruch pojazdami silnikowymi jest dozwolony wyłącznie po drogach publicznych, a na drogach typowo leśnych tylko wtedy, kiedy te są oznaczone,
 • postój pojazdów w lasach jest możliwy w miejscach do tego przeznaczonych, czyli odpowiednio oznakowanych np. jako miejsca parkingowe.

Kto może korzystać z drogi leśnej?

Zasady wynikające z Ustawy o lasach wpływają też na uprawnienia konkretnych podmiotów w zakresie korzystania z konkretnych dróg w przestrzeni leśnej. Osoby i podmioty zwolnione z zakazu poruszania się po drogach leśnych to:

 • pracownicy nadleśnictwa,
 • osoby nadzorujące gospodarkę leśną,
 • podmioty kontrolujące Lasy Państwowe,
 • osoby zwalczające pożary i ratujące zdrowie lub życie człowieka,
 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • podmioty działające w zakresie gospodarki łowieckiej,
 • właściciele lasów prywatnych,
 • rolnicy posiadający ziemię w otoczeniu lasów.

Przeczytaj także: Inżynieria drogowa w praktyce – jak powinien być realizowany montaż, nanoszenie oznaczeń i organizacja ruchu drogowego?

Za co można otrzymać mandat w lesie?

Jest wiele sytuacji, które mogą spowodować, że otrzymamy mandat w lesie, szczególnie jeśli poruszamy się po leśnych drogach niezgodnie z ich przeznaczeniem. Czynniki, które powodują, że możemy otrzymać mandat to:

 • nieuprawiony wjazd na teren lasu,
 • płoszenie zwierząt,
 • nielegalne polowania,
 • niszczenie lęgów ptasich,
 • parkowanie w niedozwolonych miejscach,
 • niszczenie grzybni,
 • nielegalna wycinka drzew.

Warto nadmienić, że każde nadleśnictwo ma swój regulamin, na mocy którego mogą zostać nałożone konkretne kary za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad.

Czy droga w lesie jest publiczna?

Zgodnie z Ustawą o lasach droga leśna to taka, która jest położona w lesie i nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu przepisów dotyczących tego typu dróg. A zatem wszystkie drogi znajdujące się w lasach nie są publiczne, co oznacza, że występują na nich stosowne ograniczenia co do ruchu pojazdów mechanicznych, rowerzystów, a także pieszych.

Czy droga leśna to droga wewnętrzna?

Droga przechodząca przez grunty leśne niebędąca drogą publiczną (np. krajową,  wojewódzką, powiatową lub gminną) może zostać uznana za drogę wewnętrzną.

To oznacza, że w świetle Ustawy o lasach i drogach publicznych tego typu jezdnie są w rozumieniu przepisów lasem i jak najbardziej mogą być wewnętrznymi drogami – zarówno należącymi do Lasów Państwowych, jak i prywatnych właścicieli gruntów leśnych.

W przypadku braku oznakowania konkretnego rodzaju drogi w przestrzeni leśnej i nie tylko warto wiedzieć, jak złożyć wniosek o postawienie znaku drogowego. Przygotowaliśmy osobny poradnik na ten temat, aby pomóc użytkownikom dróg w szybkim reagowaniu na brak znaków drogowych w miejscach, gdzie to naprawdę potrzebne.

Droga leśna dostępna i niedostępna dla ruchu pojazdów – co to znaczy?

Dokładne regulacje dotyczące ustawienia znaków poziomych, znaków ostrzegawczych, a także znaków zakazu są wskazane w Ustawie o drogach publicznych. Oznakowanie dróg wewnętrznych zawsze leży w obowiązku konkretnego zarządcy terenu. W przypadku lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa zarządcą pozostają Lasy Państwowe oraz nadleśniczy.

Jeśli chodzi o drogi leśne niedopuszczone do ruchu pojazdów, rozróżniamy kilka odmian znaków drogowych, które nadleśnictwo może stosować w przestrzeni leśnej. To przede wszystkim:

 1. Tablica TL-1 oraz znak B1, który informuje o braku możliwości wjazdu na teren drogi leśnej z wyłączeniem określonych grup pojazdów, np. rowerów oraz podmiotów uprawnionych do wjazdu przez nadleśnictwo.
 2. Ostoja zwierzyny – drogi leśne dopuszczone do ruchu drogowego nie powinny być oznakowane takim znakiem. Wtedy kierujący pojazdami mają wstęp wzbroniony na teren lasu poza tym znakiem.

Dodatkowo zarządcy stosują do oznakowania drogi leśnej np. zakaz wjazdu do lasu w miejscach, gdzie poruszanie się pojazdów mechanicznych jest całkowicie zabronione.

Drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego to takie, które są oznakowane tablicą TL-2, czyli informującą o możliwości wjazdu na drogę poza znakiem, nawet jeśli ta znajduje się w lesie. W takich miejscach raczej nie występuje sygnalizacja świetlna ani pachołki drogowe (o ile akurat nie są prowadzone żadne prace remontowo-budowlane w obrębie drogi leśnej).

Dodatkowo na terenie obszarów leśnych dopuszczonych do ruchu spotkamy się z takimi oznaczeniami, jak:

 • Znak OB001 informujący o odległości do najbliższej placówki nadleśnictwa.
 • Tablica wskazująca na numer inwentarzowy nadleśnictwa.
 • Znak OB007 informująca o zakazie spryskiwania lasów, zbierania runa leśnego.

Ogólnie rzecz biorąc znaki drogowe w lesie, mogą być swobodnie stosowane przez zarządców – zarówno te standardowo występujące w infrastrukturze miejskiej, jak i te typowe do montażu na drogach leśnych.

Jeśli odpowiadasz za organizację ruchu i prawidłowe oznakowanie dróg w lesie np. prywatnym, możesz zamówić odpowiednie oznaczenia w naszym sklepie drogowym Znakidrogowe24.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911010444

Napisz komentarz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium