ZnakiDrogowe24.pl
Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie
Jak głęboko wkopać znak drogowy i inne zasady ustawiania znaków 0
Jak głęboko wkopać znak drogowy i inne zasady ustawiania znaków

Zasady dotyczące wysokości osadzania znaków drogowych oraz odległości pomiędzy nimi są wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.[1] Sprawdź, jak prawidłowo ustawić znak drogowy, aby spełniał ogólnie przyjęte wymogi techniczne.

Zasady umieszczania znaków drogowych pionowych – co warto wiedzieć?

W infrastrukturze drogowej występują różnego rodzaju znaki drogowe pionowe i poziome. Ich umieszczenie na jezdni nigdy nie jest przypadkowe, a dokładne przepisy dotyczące zakresu obowiązywania i znaczenia drogowskazów można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.[2]

Zarządcy konkretnych dróg powinni znać zasady ustawiania znaków drogowych: w kwestii wykorzystywanych konstrukcji, wysokości montażu, a także parametrów technicznych wybranych znaków.

Sprawdź: Jak powinien być ustawiony znak drogowy? W naszym wpisie blogowym znajdziesz wiele przydatnych informacji na ten temat. Dzięki temu szybciej rozszyfrujesz czy ustawiony drogowskaz jest respektowany w świetle przepisów ruchu drogowego.

Jakie są najpopularniejsze kategorie znaków drogowych?

W Polsce wszystkie znaki drogowe należy umieszczać tak, aby spełniały normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych znaków drogowych, a także były postawione zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Oznakowanie drogowe, które jest najczęściej stosowane w Polsce to:

Kwestie rozmieszczenia poszczególnych znaków drogowych są jasno określone przez ustawodawstwo. Minister Infrastruktury opracował szereg przepisów, które dotyczą parametrów technicznych produkowanych znaków drogowych oraz warunków ich umieszczenia w infrastrukturze drogowej.

Ustawianie znaków drogowych – kto za to odpowiada?

Za poprawne i legalne ustawienie znaków drogowych odpowiada przede wszystkim zarządca drogi. W Polsce rozróżniamy kilka typów dróg, które podlegają pod inne podmioty zarządzające.

 1. Drogi krajowe – za ustawianie znaków drogowych i stan jezdni odpowiada GDDKiA.
 2. Drogi wojewódzkie – Prezydent Miasta, Marszałek lub Zarząd Województwa.
 3. Drogi powiatowe – Prezydent Miasta, Starosta, Zarząd Powiatu.
 4. Drogi gminne – Prezydent Miasta, Starosta, Wójt, Burmistrz.
 5. Drogi wewnętrzne – zarządcy lub prywatni właściciele posesji.

Zarządcy są zobowiązani do tego, aby znać zasady umieszczania znaków drogowych pionowych wzdłuż jezdni. Obowiązkiem jest także stosowanie się do zasad wynikających z projektu organizacji ruchu na danym terenie.

A może chcesz dowiedzieć się, jak zamontować znak drogowy? Na blogu Znakidrogowe24 znajdziesz wiele ciekawych informacji na ten temat.

Maksymalna wysokość znaku drogowego od ziemi i inne przepisy

Montaż znaków drogowych na dedykowanych słupach i elementach infrastruktury drogowej powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury. Aktualne przepisy wskazują na konkretne wysokości umieszczania tablic znaków drogowych typu A, B, C, D, F oraz G. Kilka kluczowych zasad to:

 • wysokość co najmniej 2 metry w obszarze zabudowanym,
 • wysokość co najmniej 2 metry poza obszarem zabudowanym,
 • znaki drogowe E-1, E-2, E-14 mogą być montowane na wysokości co najmniej 2 metrów w obszarze zabudowanym oraz minimum 1 metra w obszarze niezabudowanym,
 • pozostałe znaki z grupy E od 2 do 2,5 metra w obszarze zabudowanym oraz minimum 2 metry w niezabudowanym.

Warto dodać, że wszystkie znaki umieszczane na konstrukcjach wsporczych tuż nad jezdnią powinny znajdować się na wysokości 5 metrów. Jeśli chodzi znaki drogowe stawiane przed lub za urządzeniami BRD – te powinny być na wysokości od 0,9 do 1,2 metra.

Inne przepisy dotyczą także odległości znaku od jezdni, np. na pasach dzielących jezdnie dwujezdniowe to co najmniej 0,5 metra od krawędzi opaski drogi. Infrastruktura obejmująca ruch tramwajowy wymaga umieszczania znaków drogowych w odległości od skrajnego toru linii tramwajowej w odległości co najmniej 1,95 metra.

Pomiędzy poszczególnymi znakami drogowymi również trzeba zachować odpowiednie odległości. Zgodnie z przepisami:

 • 50 metrów na drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 90 km/h,
 • 20 metrów na drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 60 km/h,
 • 10 metrów na pozostałych drogach.

Większość znaków drogowych można stawiać zarówno po prawej, jak i po lewej stronie jezdni, a także nad poszczególnymi pasami ruchu, jeśli infrastruktura drogowa na to pozwala.

Głębokość ustawienia znaku drogowego – czy przepisy określają ten parametr?

Warunki techniczne odnoszące się do znaków drogowych nie wskazują tego, na jakiej głębokości powinny być umieszczone konstrukcje wsporcze. Wystarczy, że są osadzone stabilnie, tak, aby znaki drogowe nie mogły samoistnie się przemieszczać lub poddawać oddziaływaniu silnego wiatru.

Konstrukcje wsporcze, które można stosować do umieszczania znaków w infrastrukturze drogowej to: słupki, ramy, wysięgniki, konstrukcje bram oraz inne trwałe materiały. Wszelkie używane konstrukcje powinny być zgodne z Polską Normą, a więc PN-EN 12767:2008 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań”.

Alternatywą dla standardowych konstrukcji wsporczych na znaki drogowe są słupy linii telekomunikacyjnych, latarnie oraz słupy trakcyjne. Opcjonalnie do montażu znaków drogowych można wykorzystać też ściany budynków. Niemniej jednak przepisy nie wskazują jednoznacznie na głębokość ustawienia znaku drogowego, a jedynie odległość tablicy od ziemi.

Sprawdź także, jaką wybrać długość słupka do znaku drogowego. To niezbędna wiedza, którą powinien posiąść każdy zarządca zajmujący się organizacją ruchu oraz oznakowaniem jezdni.

Zasady umieszczania znaków drogowych pionowych – podsumowanie

Poprawne ustawienie znaku drogowego wymaga znajomości wielu przepisów obowiązujących w kraju. W sytuacji, kiedy wysokość słupka do znaku drogowego nie będzie odpowiednia – może to stwarzać realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Aby mieć pewność, że wysokość osadzenia konstrukcji wsporczej i znaku drogowego jest odpowiednia, wystarczy przeanalizować przepisy wynikające z ustaw. Podmioty odpowiedzialne za organizację ruchu na drodze powinny dbać o to, aby głębokość osadzenia znaku drogowego gwarantowała mu stabilność oraz wymaganą widoczność.

 

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002310

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium