Pomagamy w wyborze +48 695 500 540
suma: 0,00 zł Złóż zamówienie
Blog
wstecz

Kto może postawić znak drogowy?

0
Kto może postawić znak drogowy?

Znaki drogowe to niezbędne elementy infrastruktury drogowej, bez których bezpieczne poruszanie się pojazdami mechanicznymi byłoby praktycznie niemożliwe. Kto może postawić znak drogowy na drodze publicznej i prywatnej? Jak to zrobić, aby nie narazić się na żadne konsekwencje prawne? W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje i wskazujemy, kto może postawić znak drogowy zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Jak postawić znak drogowy? Formalności do załatwienia

Szczegółowe informacje na temat tego, jak powinny być ustawione znaki drogowe wzdłuż jezdni, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych[1]. W celu postawienia znaku drogowego należy przede wszystkim sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie danym odcinkiem jezdni.

Niezbędnym krokiem jest uzupełnienie wniosku o ustawienie znaku na drodze. W dokumencie należy podać takie informacje, jak:

 • okoliczności ustawienia znaku,
 • dokładna lokalizacja,
 • powód, dla którego znak powinien znaleźć się na danym odcinku jezdni,
 • opis problemów, które występują na drodze w wyniku braku oznakowania.

Gotowy wzór wniosku do zarządcy drogi możesz pobrać z internetu, a następnie uzupełnić go niezbędnymi danymi. Osoba, która składa wniosek o ustanowienie oznakowania, nie musi wiedzieć, jak powinien być ustawiony znak drogowy. Tym zajmuje się wyłącznie zarządca konkretnego odcinku drogi. Konkretna instytucja jest odpowiedzialna za legalne ustawienie znaku, zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego.

Gdzie trzeba zgłosić konieczność postawienia znaku drogowego?

Na drogach w całej Polsce znajdują się znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki nakazu, znaki informacyjne, a także inne oznakowanie drogowe informujące o miejscach infrastruktury drogowej i kierunkach jazdy, czyli dotyczące oznaczenia miast. Legalnie może je postawić wyłącznie zarządca drogi – samodzielnie lub na wniosek złożony przez uczestnika ruchu drogowego, który uważa, że wybranym miejscu, potrzebne jest dodatkowe oznakowanie. W poniższej tabeli przedstawiamy informacje o tym, jakie instytucje zarządzają konkretnym typem dróg w Polsce.

Droga krajowa

Droga wojewódzka

Droga powiatowa

Droga gminna

Droga wewnętrzna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Prezydent Miasta

Zarządca, samorząd, wspólnota lub prywatny właściciel posesji

Marszałek Województwa

Starosta

Zarząd Województwa

Zarząd Powiatu

Wójt, Burmistrz, Prezydent

           

Jeśli chcesz, aby na drodze został postawiony legalny znak drogowy, musisz wystosować pismo do wybranej instytucji zajmującej się organizacją ruchu i utrzymaniem jezdni w należytym stanie. Warto jednak wiedzieć, że są pewne wyjątki od powyższej reguły, a mianowicie:

 1. Zarządzanie drogami może być delegowane przez wybrane instytucje i przekazywane między zarządcami na mocy porozumienia.
 2. GDDKiA realizuje działania zarządcze, dzieląc kraj na oddziały wojewódzkie, którymi zajmują się zewnętrzne podmioty.
 3. Organizacją ruchu i oznakowaniem skrzyżowań zajmują się instytucje wyższej kategorii.
 4. Na drogach takich, jak autostrady koncesyjne zarządcą jest koncesjonariusz, natomiast GDDKiA pozostaje odpowiedzialny za organizację ruchu drogowego.

Jak sprawdzić kategorię drogi do postawienia znaku drogowego?

Chcesz mieć pewność nie tylko w odniesieniu do tego, kto może postawić znak drogowy, lecz także chcesz poprawnie rozpoznać typ drogi, na której powinno być ustawione nowe oznakowanie? Drogi w Polsce są oznakowane przy użyciu następujących symboli:

 • A – autostrady,
 • S – drogi ekspresowe,
 • GP – drogi główne ruchu przyspieszonego,
 • G – drogi główne,
 • Z – drogi zbiorcze,
 • L – drogi lokalne,
 • D – drogi dojazdowe.

Warto dodać, że droga publiczna to taka, która zalicza się do kategorii dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich lub krajowych[2]. Zanim złożysz wniosek do konkretnego zarządcy o ustawienie nowego znaku drogowego, koniecznie rozpoznaj oznaczenie jezdni. W ten sposób szybciej ustalisz, do kogo powinieneś wysłać uzupełniony dokument, celem postawienia nowego oznakowania w konkretnie wskazanym miejscu. Po rozpoznaniu typu drogi będziesz wiedzieć też, gdzie zgłosić uszkodzony znak drogowy, aby zarządca mógł wymienić go na nowy lub dokonać niezbędnych napraw.

Kiedy można postawić znak drogowy na drodze wewnętrznej/prywatnej?

Znaku drogowego na drodze wewnętrznej nie może postawić osoba, która nie ma praw do zarządzania wybranym odcinkiem drogi. Konsekwencją nielegalnego ustawienia znaku drogowego (mimo możliwości jego zakupu) jest areszt, ograniczenie wolności, a nawet wysoka grzywna.

Dokładne regulacje odnoszące się do kar za nielegalne ustawienie znaku drogowego znajdziesz w Art. 85 § 1. Kodeksu wykroczeń, który brzmi:

Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zgodnie z Art. 19 Ustawy o drogach publicznych to zarządca drogi odpowiada w pełni za ustawienie znaków drogowych. W przypadku dróg prywatnych i wewnętrznych to właściciel drogi, wspólnota lub inny zarządca ustala zasady oznakowania, które muszą być zgodne z aktualnymi przepisami ruchu drogowego. Można więc stwierdzić, że osoba będąca odpowiedzialna za prywatną drogę może ustalać zasady pierwszeństwa, zabronić parkowania w wyznaczonych miejscach, a nawet zakazać używania sygnałów dźwiękowych, np. na drogach osiedlowych.

Kto może postawić znak drogowy? Warunki techniczne

Wszelkiego rodzaju znaki kierunku i miejscowości (E), a nawet tabliczki do znaków (T) muszą być zawsze ustawione zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rozmieszczenia oznakowania na drogach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach jasno wskazuje na to, w jaki sposób powinny być ustawione znaki drogowe.

W Rozporządzeniu można znaleźć szczegółowe informacje o tym, jakie warunki techniczne powinny spełniać znaki drogowe, a także jakie są odległości ich bezpiecznego ustawienia na drogach.

Kto może postawić znak drogowy? Zadania zarządcy

Wiesz już, jakie regulacje prawne określają techniczne warunki ustawienia znaków drogowych. Warto jednak poszerzyć swoją wiedzę i sprawdzić, jakie zadania powinien realizować zarządca odpowiedzialny za dany typ drogi. Najważniejsze zadania zarządcy to:

 • opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz planów przebudowy i finansowania,
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników oraz innych obiektów infrastruktury drogowej w należytym stanie,
 • prowadzenie ewidencji dróg,
 • przeprowadzanie kontroli,
 • ustawianie znaków drogowych zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego oraz warunkami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Przeczytaj: Jak określić zarządcę drogi?

Ile kosztuje postawienie znaku drogowego?

Nie da się jednoznacznie określić tego, ile kosztuje postawienie znaku drogowego. Głównym czynnikiem, który wpływa na koszty, jest cena zakupu znaku To, ile kosztuje znak drogowy, zależy od takich czynników, jak: materiał wykonania, klasa odblaskowości, rozmiar oraz typ znaku.

Co więcej, na całkowite koszty ustawienia znaku drogowego wpływa też cennik firmy, która zajmuje się realizacją tego typu prac. Zarządcy najczęściej wykorzystują w tym celu zewnętrznych usługodawców, choć nie ma żadnych przeciwwskazań, aby instytucje odpowiedzialne za dane odcinki dróg samodzielnie realizowały prace związane z montażem znaków.

Podsumowując nasz wpis o tym, kto może ustawić znaki drogowe, warto zapamiętać, że w Polsce działa kilka organów zarządzających drogami. W celu ustawienia nowego znaku lub zgłoszenia jego uszkodzenia wystarczy napisać stosowny wniosek, wysłać do urzędu i czekać na rozpatrzenie sprawy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Znakidrogowe24.pl:

[product id="2431, 1604, 1611, 1619"]

 

[1] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021701393

[2] https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rodzaje-drog-w-polsce

Napisz komentarz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium